Tổng điểm sau 3 liveshow Cặp đôi hoàn hảo 2013

Cặp đôi hoàn hảo 2013 đã đi qua 3 liveshow, Cặp đôi Kim Anh – Quang Hào đã chia tay cuộc chơi khi mà điểm số thấp nhất. Dưới đây là bảng điểm mỗi liveshow và tổng điểm của cả 3 liveshow của các cặp đôi.

Bình luận trên Facebook

Tổng điểm sau 3 liveshow Cặp đôi hoàn hảo 2013

Cặp đôi hoàn hảo 2013 đã đi qua 3 liveshow, Cặp đôi Kim Anh – Quang Hào đã chia tay cuộc chơi khi mà điểm số 

Yêu thích: 1872 / Xu hướng: 1987 / Tổng: 3859